• Cao Học

Bae Yooil

Tiến sĩ Bae Yooil là giảng viên tại Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright (FSPPM), Đại học Fulbright Việt Nam.

Trước khi giảng dạy tại FSPPM vào tháng 1 năm 2018, ông làm việc tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, trực thuộc Đại học Quốc gia Singapore trong vai trò Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ (2007-2008), làm việc tại Trường Khoa học Xã hội trực thuộc Đại học Quản lý Singapore trong vai trò Giáo sư Trợ lý (Assistant Professor) (2008-2017).

Lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy chính của Tiến sĩ Bae bao gồm chính trị so sánh và chính sách công, quản lý công, kinh tế chính trị địa phương và đô thị, và hợp tác phát triển quốc tế.

Những nghiên cứu của ông về phi tập trung hóa, chính trị tăng trưởng đô thị, và phát triển vùng Đông Á được đăng tải trên nhiều tạp chí học thuật có uy tín như Tạp chí Nghiên cứu Đô thị và Khu vực (Journal of Urban and Regional Research), Tạp chí Dân chủ (Democratization), Tạp chí Thành thị (Cities), Tạp chí Cư trú Quốc tế (Habitat International), Tạp chí Quan hệ và Phát triển Quốc tế (Journal of International Relations and Development), Tạp chí Đánh giá Đô thị (Urban Affairs Review), và nhiều tạp chí khác. Ngoài ra, ông là đồng tác giả của hai cuốn sách: một cuốn sắp xuất bản nằm trong loạt sách danh giá về Chính trị So Sánh của Nhà xuất bản Đại học Cambridge có tựa đề “Địa hình của Nền dân chủ đa cấp: Cộng đồng địa phương và xã hội dân sự định hình nhà nước hiện đại như thế nào” (ra mắt vào tháng 1 năm 2020), và cuốn “Các Sự kiện lớn và Những tham vọng lớn: Sự trỗi dậy của Hàn Quốc và sử dụng chiến lược Bốn Sự kiện Lớn” (Nhà xuất bản Palgrave Macmillan, năm 2017)

Bên cạnh đó, ông còn xuất bản cuốn sách mang tên Chế độ Dân chủ Địa phương kép của Hàn Quốc (Nhà xuất bản Moonwoo-Sa, 2018).  Nghiên cứu này đã đạt giải Cuốn sách Xuất sắc nhất của Hiệp hội Nghiên cứu Chính quyền Địa phương Hàn Quốc năm 2019. Năm 2015, Tiến sĩ Bae giành giải Nghiên cứu Hội thảo Xuất sắc nhất của Hiệp hội Nghiên cứu Hàn Quốc Châu Úc.

Tiến sĩ Bae cũng từng làm việc với tư cách cố vấn hoặc cộng sự cho Hội đồng Cố vấn Hợp nhất Quốc gia, Viện Phát triển Incheon, và Cụm Đô thị hóa Châu Á trực thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Quốc gia Singapore. Ngoài ra, ông tham gia thẩm định, đánh giá các nghiên cứu đăng trên các tạp chí học thuật. Ông là thành viên của Mạng lưới Xã hội Dân sự Châu Á.

Tiến sĩ Bae là người Hàn Quốc. Ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Công tại Đại học Quốc gia Hàn Quốc năm 2000 và bằng Tiến sĩ về Khoa học Chính trị tại Đại học Nam California năm 2007.

Quay lại