• Đại Học

Andrew Bellisari

Giảng viên Lịch sử

Tiến sĩ Andrew Bellisari nhận bằng Tiến sĩ về Lịch sử Châu Âu Hiện đại tại Trường Đại học Harvard.

Trong thời gian tại Harvard, ông còn tham gia làm thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Châu Âu, và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Weatherhead.

Tiến sĩ Bellisari lần đầu tiên biết đến tổ chức Fulbright khi nhận học bổng Fulbright và theo học tại Trường Cao học Khoa học Xã hội (École des Hautes Études en Sciences Sociales) tại thành phố Paris.

Cũng tại nơi đây, ông được chọn tham gia vào dự án nghiên cứu của Tiến sĩ Myriam Cottias về Lịch sử Chủ nghĩa Thực dân và Chủ nghĩa Đế quốc.

Tiến sĩ Bellisari rất hào hứng khi được làm việc cùng với các sinh viên tại Fulbright và giúp các em phát triển các kỹ năng tư duy phản biện qua các môn học ông đã từng giảng dạy như Các Tầng lớp Xã hội trên Thế giới, Đế chế & Quốc gia & Sự di cư, và Đế chế Anh Quốc.

Lĩnh vực nghiên cứu của ông thiên về các quá trình (và hậu quả) phi thực dân hoá ở mặt chính trị và văn hoá tại các nước thuộc Đế chế Pháp, bao gồm Algeria. Ông đã xuất bản những nghiên cứu này trên các Tập san nổi tiếng như Tập san về Lịch sử Đương đại và Tập san Nghiên Cứu về các nước Bắc Phi.

Tiến sĩ Bellisari thông thạo tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, và tiếng Đức. Ông nhận bằng Cử nhân về Lịch sử và Tiếng Pháp tại Trường Đại học Rutgers.

Quay lại