• Đại Học

Aaron Anderson

Giảng viên Nghệ thuật

Tiến sĩ Aaron Anderson là học giả quốc tế với kinh nghiệm giảng dạy tại trường American University ở Phnom Penh, Campuchia; trường Podomoro University ở Jakarta, Indonesia; và gần đây nhất là Học viện Kỹ thuật New York trực thuộc Trường Đại học Truyền thông Trung Quốc tại Bắc Kinh.

Tiến sĩ Aaron Anderson đã thực hiện nhiều nghiên cứu trong lãnh vực văn học và điện ảnh thế giới đương đại. Trong các khoá học, ông đưa ra nhiều thử thách cho học sinh và khuyến khích họ suy nghĩ về bản thân, cũng như thế giới xung quanh họ qua văn học, phim ảnh, diễn văn trước công chúng, và những tình huống đương đại.

Ông Anderson hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu và giảng dạy các bộ môn bao gồm phương pháp viết L2, văn học, và thuyết phản biện, văn hoá đại chúng của Đông Nam Á và những ảnh hưởng từ thần thoại, tôn giáo, và hậu thực dân, cũng như văn hoá đường phố đại chúng được thể hiện qua nhạc punk, hip hop, và nghệ thuật đường phố.

Ông nhận bằng Tiến sĩ ngành Văn học từ Trường Đại học California tại San Diego; bằng Thạc sỹ ngành Văn học và bằng Cử nhân ngành Văn học, Điện ảnh và Phương tiện truyền thông số tại Trường Đại học California tại Santa Cruz.

Quay lại