Kết quả Học tập

Fulbright cam kết trang bị cho sinh viên tốt nghiệp khả năng ứng dụng kiến thức, kỹ năng và tư duy cần thiết để thành công trong môi trường thực tế mới và đầy phức tạp.

Fulbright làm điều đó bằng cách nào? Chúng tôi áp dụng mô hình giáo dục toàn diện, theo đó, toàn bộ quá trình giảng dạy và học tập tập trung vào việc xây dựng nền tảng tri thức vững chắc song song với việc ươm dưỡng những kỹ năng cũng như năng lực nhận thức cá nhân và xã hội.

Với khung giáo dục này, sinh viên tốt nghiệp Fulbright sẽ được chuẩn bị để sẵn sàng đối mặt với những thách thức của thế kỉ 21, những cá nhân có khả năng học tập suốt đời và tràn đầy hoài bão tạo ra những tác động tích cực trong cộng đồng của họ.

 

 • Bồi đắp TRI THỨC

  Sinh viên sẽ bồi đắp nền tảng tri thức về con người và thế giới tự nhiên thông qua:

  • Giáo dục nền tảng trong lĩnh vực giáo dục khai phóng, từ đó có thể dẫn đến các nghiên cứu
   chuyên sâu thuộc các chuyên ngành khác nhau, bao gồm nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật
  • Các nghiên cứu tập trung vào những câu hỏi quan trọng, sử dụng những phương pháp tư duy tiến bộ trong các ngành học để giải quyết những thử thách phức tạp trong thế kỷ 21.
  • Nhấn mạnh vào những thách thức và cơ hội trong nước đối với sự phát triển của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu.
 • Phát triển KỸ NĂNG

  Sinh viên sẽ phát triển bốn kỹ năng tư duy và thực tiễn sau đây để thành công trong tương lai:

  • Tư duy đổi mới và sáng tạo: Khả năng kết hợp hoặc tổng hợp từ các ý tưởng, hình ảnh, hay kiến thức hiện có theo những cách thức độc đáo, thể hiện mức độ sáng tạo, tư duy khác biệt và tinh thần sẵn sàng chấp nhận rủi ro.
  • Năng lực lập luận: Một quy trình mang tính hệ thống về khám phá các vấn đề, câu hỏi hay các hiện tượng thông qua những phân tích cẩn trọng các bằng chứng để từ đó đưa ra những kết luận hoặc phán đoán có căn cứ.
  • Tư duy phản biện: Một thói quen tư duy được đặc trưng bởi việc tìm hiểu toàn diện về các vấn đề, quan điểm, ý tưởng và sự kiện trước khi đi đến một kết luận.
  • Giao tiếp hiệu quả: Một bài thuyết trình có chủ đích nhằm gia tăng kiến thức, tăng cường sự hiểu biết hoặc thúc đẩy sự thay đổi trong thái độ, giá trị, niềm tin hoặc hành vi của người nghe.
 • Ươm dưỡng PHẨM CHẤT

  Sinh viên sẽ hình thành thái độ tích cực đối với việc học tập suốt đời cũng như cam kết trở thành những công dân tốt trong xã hội thông qua những năng lực sau đây:

  • Ý thức công dân — Nhằm tạo ra sự khác biệt trong đời sống cộng đồng thông qua các hoạt động cá nhân và cộng đồng có ý nghĩa, vừa làm phong phú cuộc sống cá nhân, vừa có lợi cho xã hội.
  • Học tập suốt đời — Những kỹ năng học tập có chủ đích, được thực hành liên tục với mục tiêu nâng cao tri thức.
  • Ý thức đạo đức — Tìm hiểu về hành vi con người thông qua việc đánh giá các giá trị cá nhân và bối cảnh xã hội của các vấn đề nảy sinh. Sinh viên cũng có khả năng nhận ra các vấn đề liên quan đến đạo đức trong nhiều hoàn cảnh, tình thế nan giải cũng như hậu quả của mỗi hành động.
  • Hợp tác —Các hành vi ứng xử phù hợp để có thể làm việc hiệu quả với tư cách một thành viên hoặc lãnh đạo đội/nhóm, biết giao tiếp, nỗ lực vì mục tiêu chung.

Những năng lực này phản ánh những gì mà sinh viên có thể làm sau khi ra trường. Đây cũng là những năng lực mà các nhà tuyển dụng nhiều ngành nghề khác nhau đòi hỏi và là kỹ năng tiên quyết để tiếp tục học lên cao.

Hơn thế nữa, những năng lực này có thể chuyển đổi được giữa các nền tảng giáo dục và ngành nghề khác nhau, tập trung vào việc phát triển sinh viên như một con người toàn diện, nhờ đó mà họ có thể thành công trong nhiều vai trò và vị trí khác nhau trong xã hội, từ những công việc đầu tiên cho đến khi sự nghiệp thăng tiến trong tương lai.