Giới thiệu về Học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính

Mức học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Đại học Fulbright được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ đạo:

Một. Mức học phí của Fulbright phải đảm bảo được chất lượng giảng dạy đẳng cấp quốc tế mà nhà trường mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên.

Hai. Fulbright sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đủ năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để theo học tại trường. Đây là minh chứng cho cam kết của Fulbright rằng chúng tôi sẽ phụng sự học sinh trên khắp cả nước đến từ các hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác nhau. Chúng tôi tin rằng chính sự đa dạng của sinh viên sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của các em tại Fulbright.

Học phí

Học phí chương trình Cử nhân của năm học 2019-2020*


Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ăn ở (kí túc xá và tiền ăn) cho trường theo hai (02) đợt vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

(1) Học phí và phí ăn ở được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND). Mức phí tính bằng Đô-la Mỹ (USD) được dùng để thông tin cho sinh viên quốc tế theo quy định của Thông tư 32/2013/TT_NHNN, điều 4.16.b. (2) Sinh viên thanh toán học phí và phí ăn ở bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng. (3) Học phí và phí ăn ở từ năm học 2020 – 2021 trở đi có thể sẽ được điều chỉnh nhẹ và sẽ được nhà trường thông báo trước đến sinh viên.

Nguyên tắc trao Hỗ trợ Tài chính

Mức độ Hỗ trợ Tài chính dành cho mỗi sinh viên chỉ dựa vào một căn cứ duy nhất đó là điều kiện kinh tế của gia đình và chúng tôi không xem xét thành tích học tập khi đánh giá hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính.

Mặc dù khái niệm Hỗ trợ Tài chính đã khá quen thuộc ở nhiều đại học tại Hoa Kỳ, khái niệm này ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ. Với nguồn ngân sách và tài trợ có hạn của Trường Fulbright, mỗi đồng Hỗ trợ Tài chính được trao cho sinh viên này đồng nghĩa với việc một đồng hỗ trợ cho sinh viên khác bị mất đi. Vì vậy, Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Fulbright chỉ có thể phát triển và thực sự đem lại lợi ích cho xã hội khi các bạn sinh viên và gia đình trung thực về hoàn cảnh tài chính của mình. Chúng tôi rất mong các ứng viên và gia đình cùng chia sẻ giá trị này với nhà Trường.

Để đảm bảo tính công bằng trong chính sách Hỗ trợ Tài chính, Trường Fulbright sẽ rà soát và kiểm tra hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính một cách kỹ lưỡng và sẽ có biện pháp xử lý mạnh mẽ khi chúng tôi phát hiện ra sinh viên trình bày không chính xác về hoàn cảnh kinh tế gia đình. Do đó, tính trung thực sẽ là một yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình làm hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính.

Gói Hỗ trợ Tài chính cho mỗi sinh viên sẽ được nhà trường quyết định dựa trên sự tổng hợp của nhiều yếu tố như: thu nhập, tài sản, tài khoản đầu tư và tiết kiệm, các khoản chi tiêu trong gia đình, v.v… Toàn bộ thông tin sinh viên cung cấp sẽ được Trường Fulbright giữ bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Nếu trúng tuyển vào Đại học Fulbright, sinh viên sẽ nhận được thông báo về mức Hỗ trợ Tài chính để theo học tại trường. Để được duy trì các gói Hỗ trợ Tài chính, sinh viên cần đảm bảo được thành tích học tập nhất định và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Fulbright.

Quy trình nộp hồ sơ

Tất cả ứng viên nộp hồ sơ vào Trường Fulbright đều phải điền thông tin vào hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính, trong đó, ứng viên sẽ có hai lựa chọn:

Một. Nếu gia đình bạn có khả năng tự chi trả các chi phí để theo học tại Trường Fulbright trong 4 năm, bạn có thể chọn không tham gia vào quá trình xét Hỗ trợ Tài chính. Các ứng viên này sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến kế hoạch chi trả các chi phí này. Vui lòng xem tài liệu mẫu ở đây.

Hai. Nếu cho rằng mình cần nhận Hỗ trợ Tài chính để theo học tại Đại học Fulbright, bạn có thể làm hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính và nộp cho nhà trường theo hướng dẫn và lịch trình cụ thể. Trong quá trình xem xét hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin hoặc tiến hành phỏng vấn trực tiếp với ứng viên và gia đình. Tham khảo mẫu hồ sơ hỗ trợ tài chính tại đây.

Nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất, chúng tôi đề nghị ứng viên và gia đình trao đổi kỹ lưỡng với nhau và cùng thực hiện hồ sơ Hỗ trợ Tài chính.

Hồ sơ Hỗ trợ Tài chính sẽ đóng vào ngày 01/01/2019.

Các câu hỏi liên quan đến quá trình làm và nộp hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính có thể được truy cập ở trang Câu hỏi thường gặp. Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua:

Địa chỉ email: admissions@fulbright.edu.vn

Số điện thoại: (+84) 28 73 037 788