Giới thiệu về Học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính

Mức học phí và Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Đại học Fulbright được xây dựng trên hai nguyên tắc chủ đạo:

1. Mức học phí của Fulbright phải đảm bảo được chất lượng giảng dạy đẳng cấp quốc tế mà nhà trường mong muốn đem lại cho các bạn sinh viên.

2. Fulbright sẽ hỗ trợ tài chính cho những sinh viên đủ năng lực mà không đủ điều kiện kinh tế để theo học tại trường.

Đây là minh chứng cho cam kết của Fulbright rằng chúng tôi sẽ phụng sự học sinh trên khắp cả nước đến từ các hoàn cảnh và điều kiện kinh tế khác nhau. Chúng tôi tin rằng chính sự đa dạng của sinh viên sẽ làm phong phú thêm trải nghiệm của các em tại Fulbright.

Học Phí:

Chương trình Cử nhân tại Fulbright kéo dài 4 năm. Học phí và phí ở kí túc xá trong một năm của năm học 2021-2022*:

  • Học phí: 467.600.000 VNĐ
  • Phí ở ký túc xá của Fulbright (nếu có): 58.450.000 VNĐ

Mỗi năm, sinh viên sẽ đóng học phí và phí ở ký túc xá (nếu có) cho nhà trường vào đầu các học kỳ. Đối với những sinh viên được nhận hỗ trợ tài chính, khoản hỗ trợ sẽ được trừ trực tiếp vào các khoản phí mà sinh viên phải chi trả trong mỗi đợt.

Sinh viên được yêu cầu ở trong ký túc xá của Fulbright trong hai năm đầu tiên, trừ những trường hợp đặc biệt.

(1) Học phí và phí ở ký túc xá được tính và thu bằng Việt Nam Đồng (VND).

(2) Học phí và phí ở ký túc xá từ năm học 2022-2023 có thể sẽ được điều chỉnh nhẹ và sẽ được thông báo trước đến sinh viên.

Thanh toán trực tuyến

Nguyên tắc trao Hỗ trợ Tài chính

Mức độ Hỗ trợ Tài chính dành cho mỗi sinh viên chỉ dựa vào một căn cứ duy nhất đó là điều kiện kinh tế của gia đình và chúng tôi không xem xét thành tích học tập khi đánh giá hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính.

Mặc dù khái niệm Hỗ trợ Tài chính đã khá quen thuộc ở nhiều đại học tại Hoa Kỳ, khái niệm này ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ. Với nguồn ngân sách và tài trợ có hạn của Trường Fulbright, mỗi đồng Hỗ trợ Tài chính được trao cho sinh viên này đồng nghĩa với việc một đồng hỗ trợ cho sinh viên khác bị mất đi.

Vì vậy, Chương trình Hỗ trợ Tài chính của Fulbright chỉ có thể phát triển và thực sự đem lại lợi ích cho xã hội khi các bạn sinh viên và gia đình trung thực về hoàn cảnh tài chính của mình. Chúng tôi rất mong các ứng viên và gia đình cùng chia sẻ giá trị này với nhà Trường.

Để đảm bảo tính công bằng trong chính sách Hỗ trợ Tài chính, Trường Fulbright sẽ rà soát và kiểm tra hồ sơ đề nghị Hỗ trợ Tài chính một cách kỹ lưỡng và sẽ có biện pháp xử lý mạnh mẽ khi chúng tôi phát hiện ra sinh viên trình bày không chính xác về hoàn cảnh kinh tế gia đình.

Toàn bộ thông tin sinh viên cung cấp sẽ được Trường Fulbright giữ bảo mật tuyệt đối và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu trúng tuyển vào Đại học Fulbright, sinh viên sẽ nhận được thông báo về mức Hỗ trợ Tài chính để theo học tại trường.

Để được duy trì các gói Hỗ trợ Tài chính, sinh viên cần đảm bảo được thành tích học tập nhất định và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Fulbright.

 

Quy trình xét duyệt Hỗ trợ Tài chính

Sau ngày đóng hồ sơ, Ban tuyển sinh sẽ bắt đầu đọc Hồ sơ Tuyển sinh của mọi ứng viên. Với cam kết về một quy trình tuyển sinh toàn diện, chúng tôi không dùng bất kỳ tiêu chí cứng nhắc nào để loại hồ sơ của ứng viên.

Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ quan tâm đến bản thân ứng viên và câu chuyện của họ chứ không xem xét đến điều kiện tài chính của gia đình các em ấy.

Chúng tôi bắt đầu phân tích Hồ sơ đề nghị xét Hỗ trợ Tài chính sau khi các ứng viên được mời vào vòng phỏng vấn. Chúng tôi có thể liên hệ với gia đình để thu thập thêm thông tin về thu nhập, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư ….

Căn cứ nguồn ngân quỹ sẵn có, cũng như tính cạnh tranh của mỗi ứng viên (dựa vào chất lượng của hồ sơ và phỏng vấn), chúng tôi sẽ phân bổ nguồn ngân quỹ đến các ứng viên theo mức cần hỗ trợ của gia đình cho đến khi hết nguồn ngân quỹ đó.

Ngoài các bạn trúng tuyển, chúng tôi còn lập một danh sách chờ (waitlist). Khi có một học sinh từ chối không nhập học ở Fulbright, mức hỗ trợ tài chính của các bạn này (nếu có) sẽ được đưa trở lại nguồn ngân quỹ chung để phân bố lại cho các bạn trong danh sách chờ.

 

Quy trình nộp hồ sơ

Hỗ trợ tài chính chỉ dành cho các ứng viên có quốc tịch Việt Nam.

Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam, để nộp hồ sơ nhập học vào Fulbright bạn cần hoàn thành hai việc sau:

– Việc 1: Hoàn tất và nộp Hồ sơ Tuyển sinh

– Việc 2: Hoàn tất và nộp Hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính hoặc Xác nhận không tham gia chương trình Hỗ trợ Tài chính.

Bạn hoàn tất và nộp Xác nhận không tham gia chương trình Hỗ trợ tài chính (Financial Aid Opt-out Form) trong trường hợp gia đình bạn có khả năng tự chi trả các chi phí để theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam.

Bạn hoàn tất và nộp Hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính trong trường hợp bạn cho rằng mình cần nhận Hỗ trợ tài chính để theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam. Trong quá trình xem xét hồ sơ Hỗ trợ Tài chính, chúng tôi có thể yêu cầu ứng viên cung cấp thêm thông tin và tiến hành phỏng vấn trực tiếp với ứng viên và gia đình. Nhằm đảm bảo tính chính xác cao nhất, chúng tôi đề nghị ứng viên và gia đình trao đổi kỹ lưỡng với nhau và cùng thực hiện hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính.

Các câu hỏi liên quan đến quá trình làm và nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt Hỗ trợ Tài chính có thể được truy cập ở trang Câu hỏi thường gặp.

Nếu bạn vẫn không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình, có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi qua:

Email: finaid@fulbright.edu.vn

Số điện thoại: (+84) 28 73 037 788