Giải đáp cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ

Bộ tài chính Mỹ đang điều tra xem có phải Việt Nam đang thao túng tiền tệ hay không (thông qua phá giá đồng tiền). Nguyên nhân đằng sau việc điều tra này là thặng dư thương mại song phương ngày càng tăng giữa Việt Nam với Mỹ, đây là một biến số quan tâm … Continue reading Giải đáp cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ