Đội ngũ Fulbright phát triển dựa trên nhiệt huyết đối với việc giáo dục các thế hệ tương lai; chúng tôi là những người sáng tạo, có khả năng thích nghi cao, quyết đoán và một chút hài hước!