Các chuyên ngành tại Fulbright sẽ mang đến cơ hội cho sinh viên học chuyên sâu vào một lĩnh vực và chủ đề cụ thể mà họ yêu thích. Các chuyên ngành này có nhiều yêu cầu chặt chẽ và được hoàn tất chủ yếu trong năm thứ ba và thứ tư.

Các môn học được chia thành bốn nhóm lĩnh vực kiến thức chính. Một số lĩnh vực sẽ có các môn học có thể thuộc về nhiều hơn một nhóm.

  • Nghệ thuật và Nhân văn (Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật; Việt Nam học; Văn học)
  • Khoa học Xã hội (Lịch sử; Kinh tế học; Nhân học; Tâm lý học; Việt Nam học)
  • Khoa học và Kỹ thuật (Khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật)
  • Toán và Máy tính (Toán học; Thống kê học; Khoa học Máy tính; Khoa học Dữ liệu)

Các môn học Chuyên ngành

Các môn học Chuyên ngành đóng vai trò như một hệ thống kiến thức và kỹ năng cơ bản trong một lĩnh vực cụ thể. Những môn học này sẽ giúp sinh viên xây dựng năng lực kiến thức chuyên môn thông thạo và có thể thực hiện các nghiên cứu học thuật dưới sự giám sát của một giảng viên. Ban Cố vấn sẽ làm việc cùng sinh viên để chọn ra các môn học chuyên ngành phù hợp với kế hoạch học tập của sinh viên và có thể hỗ trợ được cho quá trình tiến tới thực hiện Dự án Tốt nghiệp.

Không giống như các chuyên ngành truyền thống vốn yêu cầu sinh viên phải học đủ  một số môn học cố định, các môn học chuyên ngành tại Fulbright được tuỳ chỉnh riêng cho từng sinh viên và không đòi hỏi phải tuân thủ theo bất cứ danh mục nào. Nó có thể bao gồm các môn học từ những lĩnh vực, danh mục khác nhau và bổ trợ một cách phong phú cho các chủ đề và dự án nghiên cứu đa ngành.

Danh sách các môn học Chuyên ngành được xác định và thông qua bởi Ban Cố vấn, lý tưởng nhất là khi sinh viên bước vào năm thứ ba. Danh sách này bao gồm ít nhất 9 môn học. Trong 9 môn này, có ít nhất 3 môn học ở trình độ 300. Một sinh viên có thể lựa chọn các môn học Chuyên ngành phù hợp với sở thích và nguồn lực có sẵn. Danh sách các môn học Chuyên ngành có thể được điều chỉnh phù hợp với sự phát triển của sinh viên nhưng phải có sự đồng ý của Ban Cố vấn.

Học tập qua Trải nghiệm Thực tế

Học tập qua trải nghiệm thực tế là hình thức học tập thông qua thực hành” diễn ra trong bối cảnh thực tế và dưới sự giám sát của một chuyên gia hoặc người đang hành nghề chứ không phải trong môi trường lớp học.

Fulbright cung cấp cho bạn hai hình thức Học tập qua Trải nghiệm Thực tế: Phát triển Học thuật và Chương trình Thực tập Đặc trưng Fulbright. Sinh viên được yêu cầu hoàn thành tối thiểu 4 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ của một hoặc cả hai hình thức Học tập qua Trải nghiệm Thực tế. 140 giờ Học tập qua Trải nghiệm Thực tế được tính là 4 tín chỉ.

Phát triển Học thuật: Một hoạt động liên quan đến học thuật nằm ngoài các môn học thông thường và được hướng dẫn bởi một giảng viên hoặc đồng hướng dẫn bởi một giảng viên và một chuyên gia bên ngoài. Một số hình thức điển hình như các dự án nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, đi thực tập phục vụ cho học thuật…Các hoạt động này sẽ do Ban Cố vấn đánh giá và phê duyệt. Hoạt động Phát triển Học thuật có thể được chấm điểm hoặc xếp hạng Đạt/Không đạt.

Chương trình Thực tập Fulbright

Một công việc trong hoặc ngoài trường nhằm đem đến cho sinh viên các kĩ năng và trải nghiệm thực tiễn để họ có thể ứng dụng vào các ngành nghề mà họ theo đuổi trong tương lai. Một số hình thức điển hình như thực tập tại các công ty bên ngoài dưới sự giám sát của bộ phận Phát triển Nghề nghiệp. Chương trình Thực tập không được chấm điểm.

Dự án Tốt nghiệp

Dự án Tốt nghiệp là cấu phần quan trọng nhất trong chương trình học của sinh viên tại Fulbright, thể hiện một cách có ý nghĩa và nhất quán các kết quả học tập và năng lực chính mà chương trình hướng tới. Dự án tốt nghiệp cũng có thể rút ra từ các hoạt động ngoại khoá và các kinh nghiệm thực tiễn nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu và hiện thực hoá dự án.

Dự án Tốt nghiệp phải chứng minh năng lực của sinh viên trong một lĩnh vực chính (có thể kết hợp với một phần của lĩnh vực khác), hoặc tích hợp đồng đều hai lĩnh vực chuyên môn.

Sinh viên sẽ đăng kí làm Dự án Tốt nghiệp I vào học kì mùa Thu và Dự án Tốt nghiệp II vào học kì mùa Xuân. Dự án tốt nghiệp I phải được hoàn thành với điểm Đạt để có thể theo tiếp Dự án tốt nghiệp II. Nếu sinh viên không qua được Dự án tốt nghiệp II, họ sẽ cần phải làm lại và được chấp thuận để có thể tốt nghiệp.

Kết quả của Dự án Tốt nghiệp là một sản phẩm cụ thể (ví dụ như một công trình nghiên cứu hoặc một tác phẩm sáng tạo). Sinh viên có thể được yêu cầu làm thuyết trình bảo vệ, biểu diễn, hoặc triển lãm Dự án tốt nghiệp của mình, tùy theo quyết định của Ban Cố vấn.

Bằng cấp

Khi tốt nghiệp Fulbright, bạn sẽ được cấp một trong ba bằng sau:

  • Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật
  • Bằng Cử nhân Khoa học
  • Bằng Cử nhân Kỹ thuật

Chuyên ngành ghi trên bằng sẽ được quyết định bởi Ban Cố vấn dựa trên các môn học chuyên ngành và Dự án Tốt nghiệp.

Với tấm bằng từ Đại học Fulbright, bạn sẽ có thể theo đuổi nhiều cơ hội sự nghiệp khác nhau: trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà nghiên cứu, một doanh nhân hay một chuyên viên – cũng như các cơ hội nghề nghiệp thậm chí chưa xuất hiện ở hiện tại.

Hơn nữa, tấm bằng của Fulbright cũng sẽ giúp bạn có thể tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.