Định nghĩa lại Đại học

Sinh viên Việt Nam có rất nhiều tố chất và tiềm năng nhưng còn ít cơ hội để phát triển. Với mô hình giáo dục độc đáo, mang đẳng cấp quốc tế, Đại học Fulbright Việt Nam sẽ giúp các bạn trẻ khai phá những tiềm năng này.

Chương trình đào tạo cử nhân của Fulbright được truyền cảm hứng bới mô hình giáo dục khai phóng của Hoa Kỳ, đặt trọng tâm vào Giáo dục khai phóng, Khoa học và Kỹ thuật. Fulbright kỳ vọng sẽ định nghĩa lại giáo dục đại học như một môi trường học tập và giảng dạy cho phép sinh viên làm chủ trải nghiệm học tập của mình.

Trong và ngoài lớp học, bạn sẽ học bằng cách làm việc theo dự án, tìm tòi, đào sâu suy nghĩ, thảo luận các ý tưởng, hợp tác với cộng sự, thực hiện các chuyến đi thực địa và tham gia vào các hoạt động khảo sát, và kiến tạo.

Với cách dạy và học này, sinh viên Fulbright sẽ trở nên năng động, tự tin, tự chủ, và luôn không ngừng học hỏi trong suốt chặng đường phát triển trong tương lai.

Khi tốt nghiệp Đại học Fulbright, bạn sẽ sẵn sàng để thành công trước bất kỳ một thử thách nào.

Cho dù đó là thuyết trình trước đám đông, tìm kiếm ý tưởng trong một cuộc họp, thực hiện một dự án mới, triển khai một đề tài nghiên cứu hay lãnh đạo một tập thể, sinh viên Fulbright sẽ luôn tự tin và làm chủ được những kỹ năng then chốt để thành công trong sự nghiệp và cuộc sống.

Chương trình học chú trọng vào Giáo dục Khai phóng, Khoa học và Kỹ thuật

Tiếp nối truyền thống của những trường đại học hàng đầu Hoa Kỳ, chương trình đào tạo của Fulbright đặt trọng tâm vào Giáo dục khai phóng, Khoa học và Kỹ thuật.

Khi học những ngành giáo dục khai phóng và khoa học – như văn học, triết học, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên và toán học – bạn sẽ học cách suy nghĩ về những câu hỏi và vấn đề quan trọng, cách lập luận và viết hiệu quả, cũng như làm thế nào để phát triển những kỹ năng then chốt để có thể học tốt ở trường đời.

Hơn thế nữa, ở Fulbright, bạn sẽ không học những môn này một cách tách biệt.

Các môn học được xây dựng theo phương thức tiếp cận liên ngành, có nghĩa được thiết kế xoay quanh các câu hỏi và vấn đề chủ chốt được kiến giải từ các lĩnh vực khác nhau, mà không bị bó cứng trong một chuyên ngành nhất định.

Ươm dưỡng và phát triển các năng lực cơ bản

 

Tại Fulbright, chúng tôi tin rằng trải nghiệm học tập không chỉ gói gọn trong điểm số thi cử.

Bên cạnh việc giúp sinh viên tiếp cận với những ý tưởng khái niệm mới, chương trình đào tạo của Fulbright sẽ định hình khung phát triển sáu năng lực quan trọng để giúp sinh viên thích nghi thành công trong mọi môi trường công việc sau khi tốt nghiệp.

 • Năng lực sáng tạo

  Sinh viên Fulbright phải có khả năng suy nghĩ và làm việc một cách sáng tạo.

  Họ phải thoải mái với sự không rõ ràng, sẵn sàng tư duy lại về các vấn đề, sẵn sàng thử nghiệm bằng mọi phương tiện: hình vẽ, văn bản hoặc mã lập trình máy tính.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể sáng tạo một ứng dụng tin học mới, một tác phẩm nghệ thuật, thiết kế một công trình kiến trúc, hoặc một dự án kinh doanh.

 • Năng lực hợp tác

  Sinh viên Fulbright không chỉ biết làm việc một cách độc lập mà còn có thể làm việc hiệu quả với tư cách một thành viên hoặc lãnh đạo đội/nhóm.

  Họ biết cảm thông và có ý thức về nguyên tắc đạo đức và ứng xử xã hội.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể làm việc nhóm để triển khai một dự án mang tính đa ngành, và duy trì tư duy cầu thị của mỗi cá nhân trong tập thể.

 • Năng lực tổng hợp

  Sinh viên Fulbright phải biết tìm tòi và thu thập thông tin khi cần. Họ phải biết phân định và đánh giá các nguồn thông tin khác nhau.

  Họ biết cách xác định các nhu cầu học tập của riêng họ, xây dựng và triển khai các kế hoạch phù hợp để thực thi chúng.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể nghiên cứu hành vi của con người, một câu hỏi lịch sử, hay khảo sát khoa học.

 • Năng lực tư duy phản biện

  Sinh viên Fulbright phải có khả năng tư duy phản biện.

  Họ phải biết xây dựng các lập luận, phân tích các luận điểm, đưa ra các quyết định và đưa ra các bằng chứng thuyết phục hỗ trợ cho các lập luận của mình.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên các phương tiện truyền thông, xây dựng lập luận và phản biện, và đánh giá được tính chính xác và độ tin cậy của một đề án khoa học.

 • Năng lực giao tiếp hiệu quả

  Sinh viên Fulbright phải có khả năng chia sẻ thông tin phù hợp với kiến thức và năng lực của nhiều đối tượng giao tiếp khác nhau và có khả năng trình bày thuyết phục và thu hút.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể thuyết trình về một chủ đề khoa học một cách dễ hiểu, hay viết một bài phân tích chính sách công sâu sắc, hoặc tái hiện bằng hình ảnh một vấn đề xã hội.

 • Năng lực phân tích

  Sinh viên Fulbright phải thành thạo các kỹ năng tính toán. Họ biết tư duy lô gic và biết khai thác các công cụ tính toán hiện đại.

  Ví dụ sinh viên Fulbright có thể trình bày một lập luận thuyết phục, chứng minh một mệnh đề toán học, xây dựng mô hình kinh tế về hành vi tiêu dùng, hoặc một chương trình tin học.

Bằng cấp

Khi tốt nghiệp Fulbright, bạn sẽ được cấp một trong ba bằng sau:

 • Bằng Cử nhân Khoa học Xã hội
 • Bằng Cử nhân Khoa học
 • Bằng Cử nhân Kỹ thuật

Với tấm bằng từ Đại học Fulbright, bạn sẽ có thể theo đuổi nhiều cơ hội sự nghiệp khác nhau: trở thành một nhà lãnh đạo, một nhà nghiên cứu, một doanh nhân hay một chuyên viên – cũng như các cơ hội nghề nghiệp thậm chí chưa xuất hiện ở hiện tại.

Hơn nữa, tấm bằng của Fulbright cũng sẽ giúp bạn có thể tiếp tục theo đuổi các chương trình cao học tại các trường đại học hàng đầu trên thế giới.

Chương trình đào tạo của Fulbright

 

 

 • Các môn nền tảng

  Chương trình đào tạo cử nhân của Fulbright bắt đầu bằng một năm đào tạo nền tảng nhằm giúp sinh viên làm quen với cách giảng dạy học tập tại Fulbright.

  Chương trình đào tạo nền tảng được thiết kế nhằm tạo dựng cho sinh viên một nền tảng kiến thức vững chắc qua những dự án, vấn đề thực tiễn, cũng như phát triển các kỹ năng duy hiệu quả xoay quanh sáu năng lực căn bản Fulbright hướng tới.

  Các môn nền tảng:

  • Khám phá Thành phố Hồ Chí Minh – bạn sẽ tìm hiểu về thành phố nơi mình sẽ sống và học tập trong suốt bốn năm tới từ lăng kính đa ngành, lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật, kinh doanh,…
  • Khám phá Xã hội: Bản ngã Con người, Các Xã hội và Văn hoá – khám phá con người và làm thế nào để nghiên cứu sâu rộng về các chủ đề này
  • Khám phá Thế giới Tự nhiên – nhập môn về khoa học hiện đại và suy nghĩ từ góc nhìn khoa học
  • Nghệ thuật Biện luận: Viết và Giao tiếp – Môn này sẽ dạy sinh viên các nguyên tắc lập luận trong nói và viết, rèn luyện kỹ năng tổng hợp và thu thập luận chứng cũng như ghi nguồn
  • Suy luận Lô-gic – giúp sinh viên biết cách sử dụng các phương pháp suy luận lô gic theo tư duy toán học, thuật toán và triết học, cũng như hiểu được các giới hạn của những phương pháp này
  • Sáng tạo và Kiến tạo – trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về tư duy thiết kế và quá trình thiết kế, sáng tạo các tác phẩm/sản phẩm
  • Việt Nam học – sinh viên sẽ học về tiến trình phát triển chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam
 • Các môn phân luồng

  Sau khi hoàn tất các môn nền tảng, bạn sẽ bắt đầu định hướng chuyển tiếp vào chuyên ngành bằng cách đào sâu vào những khái niệm mới.

  Mỗi nhánh phân luồng, bao gồm chuỗi ba môn học nhỏ, sẽ tập trung vào một ngành nhất định.

  Các môn học phân luồng sẽ trang bị cho bạn các phương pháp công cụ để dẫn bạn tới chuyên ngành bạn dự định lựa chọn cho hai năm học kế tiếp.

  Các môn phân luồng bao gồm:

  • Nghệ thuật – các công cụ chủ chốt để hiểu và sáng tạo các tác phẩm nghệ thuật
  • Văn bản và Ngữ cảnh – các kiến thức về lịch sử, các kỹ năng phản biện, phân tích và sáng tạo liên quan đến việc biểu đạt bằng ngôn ngữ.
  • Các cấu trúc xã hội và văn hoá – nghiên cứu sâu hơn về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá và xã hội
  • Nghiên cứu Con người – đào sâu hơn vào một cách tiếp cận khoa học nhằm hiểu biết hơn về các khía cạnh liên quan đến con người
  • Khoa học Tự nhiên – củng cố các tri thức nền tảng đã học được và khám phá những bước tiến mới nhất của khoa học tự nhiên
  • Khoa học tính toán – xây dựng bộ công cụ giải quyết vấn đề hiệu quả cho toán học và khoa học
  • Khoa học Máy tính – phát triển một nền tảng cho cả khoa học và kỹ thuật máy tính
  • Kỹ thuật – củng cố các kỹ năng thiết kế và phân tích các hệ thống kỹ thuật
 • Các chuyên ngành

  Tại Fulbright, chúng tôi tư duy về chuyên ngành như là những hồ sơ năng lực của sinh viên, chứ không phải là một danh sách các môn học có sẵn.

  Sau khi hoàn tất các môn nền tảng và phân luồng, bạn sẽ chọn một chuyên ngành trong một hoặc hai lĩnh vực, tập trung vào chủ đề do bạn chọn.

  Dưới sự hướng dẫn của một giảng viên, bạn sẽ xây dựng và thực hiện một kế hoạch học tập cho phép bạn tập trung nghiên cứu sâu và rộng vào chủ đề đó.

  Trong quá trình học các môn chuyên ngành, bạn sẽ thực hiện những dự án, chương trình thực tập, thực địa, các môn học , và cuối cùng là Dự án tốt nghiệp.

  Dự án Tốt nghiệp này là kết tinh quá trình theo đuổi chủ đề trong chuyên ngành của bạn, được thể hiện dưới hình thức một luận văn, dự án, sáng tạo nghệ thuật, bài nghiên cứu hoặc bất kỳ hình thức sáng tạo phù hợp nào khác.

  Bạn thể chọn tập trung vào một hoặc hai chuyên ngành từ sáu lĩnh vực chính dưới đây. 
   
  Nghệ thuật 
  Kỹ thuật 
  Các ngành nhân văn 
  Toán học & Máy tính 
  Khoa học hội 
  Khoa học tự nhiên
   

 • Các môn tự chọn

  Chúng tôi tin rằng những ý tưởng xuất sắc nhất thể đến từ những nơi chúng ta không ngờ đến.

  Tại Fulbright, bạn sẽ nhiều hội để khám phá những ý tưởng mới thú vị nhưng thể lại không nằm trong chuyên ngành bạn chọn.

  Các môn tự chọn thể bao gồm những hội thực tập, học tập tại một sở giáo dụcnước ngoài, các môn học bên ngoài chuyên ngành của bạn.