Để chuẩn bị cho bạn đương đầu với một tương lai đầy biến động, chương trình đào tạo của Fulbright sẽ giúp bạn trở thành người có năng lực tư duy thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Hành trình học tập của bạn tại Fulbright bắt đầu bằng các môn học nền tảng mang tính liên ngành, sau đó bạn sẽ tập trung khám phá để tìm ra lĩnh vực mình yêu thích và cuối cùng sẽ dẫn đến những chủ đề mà bạn muốn chuyên sâu.

Các môn học khám phá, các môn tự chọn, các cơ hội học tập qua trải nghiệm thực tế và đề án tốt nghiệp cuối khoá sẽ hoàn thiện trải nghiệm học tập của bạn tại Fulbright. Bằng cách xây dựng cho bạn một nền tảng  các ý tưởng và kĩ năng căn bản cho tới khi tinh thông một lĩnh vực cụ thể, Fulbright chuẩn bị cho bạn hành trang tốt nhất trước một thế giới đang thay đổi chóng mặt, đó là: học cách học.

Các môn học được chia thành bốn nhóm lĩnh vực kiến thức chính. Một số lĩnh vực sẽ có các môn học có thể thuộc về nhiều hơn một nhóm.

 • Nghệ thuật và Nhân văn (Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật; Việt Nam học; Văn học)
 • Khoa học Xã hội (Lịch sử; Kinh tế học; Nhân học; Tâm lý học; Việt Nam học)
 • Khoa học và Kỹ thuật (Khoa học Tự nhiên; Kỹ thuật)
 • Toán và Máy tính (Toán học; Thống kê học; Khoa học Máy tính; Khoa học Dữ liệu)

 • Chương trình Cầu nối

  Đối với những bạn cần bổ trợ về kỹ năng ngôn ngữ (Tiếng Anh) và các hỗ trợ học tập khác, Fulbright có Chương trình Cầu nối kéo dài bảy tuần diễn ra vào mùa hè trước khi bắt đầu khóa học. Các thành viên tham gia sẽ được làm việc cùng với các giảng viên và nhân viên xuất sắc của trường để chuẩn bị cho một khởi đầu vững vàng khi bắt đầu năm học đầu tiên.

 • Chương trình Đào tạo Nền tảng

  Tiếp nối truyền thống đại học Mỹ, các sinh viên sẽ bắt đầu hành trình học tập của họ tại Fulbright bằng những nỗ lực xây dựng một nền tảng tri thức và kỹ năng rộng thông qua các môn học căn bản của giáo dục khai phóng và khoa học. Những môn học này cung cấp một nền tảng kiến thức thiết yếu cho mọi sinh viên để thành công ở Fulbright và rộng hơn là trên đường sự nghiệp tương lai.

  Nhiều môn trong số đó cũng kết hợp các ý tưởng và quan điểm quan trọng của người Việt Nam. Hơn nữa, chương trình nền tảng giúp bạn phát triển các kỹ năng tư duy hiệu quả nhằm bồi đắp những năng lực then chốt để bạn thành công trong thế kỷ 21.

  Vì Fulbright là một trường đại học đổi mới sáng tạo nên chương trình đào tạo nền tảng sẽ tiếp tục được cải tiến nhằm phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Dự kiến, chương trình đào tạo nền tảng trong năm học 2020-2021 sẽ bao gồm 4 môn.

  Các môn học Nền tảng bao gồm:

  • Lịch sử Triết học và Thay đổi Xã hội — Cùng nhìn lại những cột mốc quan trọng trong lịch sử tư tưởng thế giới thông qua lăng kính phân tích văn bản.
  • Văn hoá và Xã hội Việt Nam hiện đại — Khám phá sâu vào các vấn đề nổi bật của Việt Nam hiện đại, trải dài từ các chủ đề văn hoá – xã hội, kinh tế – chính trị, cho tới chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hoá.
  • Tư duy Định lượng cho Thời đại Số — Nhập môn giới thiệu các kỹ năng nền tảng về toán học, khoa học máy tính, thống kê, tư duy logic và tư duy số học – những kỹ năng định hình các vấn đề trong những lĩnh vực đa dạng từ kinh tế học, tâm lý học tới lịch sử, và triết học.
  • Khám phá Khoa học — Khám phá cách mà các tri thức khoa học được phát hiện như thế nào. Môn học được giảng dạy thông qua phương pháp gợi mở và thực hiện dự án, bao trùm nhiều lĩnh vực đa dạng của khoa học tự nhiên.
  • Tư duy Thiết kế và Hệ thống — Giới thiệu các nguyên lý, quy trình và công cụ của tư duy thiết kế và tư duy hệ thống được sử dụng để tìm kiếm và xác định các giải pháp trong xã hội chúng ta. giới thiệu các nguyên lý, quy trình và công cụ của tư duy thiết kế và tư duy hệ thống được sử dụng để tìm kiếm và xác định các giải pháp trong xã hội chúng ta.

  Vui lòng xem danh sách các môn học nền tảng của năm học 2020-2021 tại đây.

 • Các môn Khám phá

  Các môn học Khám phá khuyến khích sinh viên bước ra ngoài địa hạt an toàn bằng cách tìm hiểu các lĩnh vực tri thức rộng để từ đó khám phá trọn vẹn hơn lĩnh vực mà họ thực sự yêu thích và đam mê. Đối với mỗi nhóm kiến thức, sinh viên cần hoàn thành 8 tín chỉ (2 môn học).

  Sinh viên cần hoàn thành các môn học Khám phá trước khi làm việc với Hội đồng Cố vấn để lựa chọn các môn học chuyên ngành.

 • Xê-mi-na Fulbright (tuỳ chọn)

  Sinh viên được khuyến khích tham gia hai hội thảo Fulbright sau khi hoàn thành yêu cầu về môn học Khám phá, thường là vào năm thứ ba. Sinh viên sẽ được làm quen với các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, cũng như được quan sát trải nghiệm trực tiếp qua các bước của một quy trình nghiên cứu: thu thập ý tưởng, tìm hiểu phương pháp luận, khảo sát các tài liệu đã có, và viết đề xuất nghiên cứu. Mỗi hội thảo Fulbright tương đương với 2 tín chỉ và được chấm điểm Đạt/Không đạt.

 • Các môn Tự chọn

  Để hoàn tất quá trình học tập tại Fulbright, sinh viên được yêu cầu lấy 16-24 tín chỉ (4-7 môn học) được tự do chọn lựa từ Danh sách các Môn học.

  Các môn Tự chọn đem đến cho sinh viên cơ hội được theo đuổi các môn học trong những lĩnh vực khác nhau xuyên suốt chương trình đào tạo nhằm trang bị một nền tảng tri thức rộng và đa dạng.

 • Các môn Chuyên ngành

  Các chuyên ngành tại Fulbright sẽ mang đến cơ hội cho sinh viên học chuyên sâu vào một lĩnh vực và chủ đề cụ thể mà họ yêu thích. Các chuyên ngành này có nhiều yêu cầu chặt chẽ và được hoàn tất chủ yếu trong năm thứ ba và thứ tư.

  Sinh viên được yêu cầu hoàn thành:

  • Các môn học chuyên ngành: 36 tín chỉ (9 môn học), trong đó có ít nhất 12 tín chỉ (3 môn học) ở trình độ 300
  • Học tập qua trải nghiệm thực tế: 4-12 tín chỉ
  • Dự án tốt nghiệp: 8 tín chỉ

  Đọc thêm về Các môn học chuyên ngành tại đây

 • Dự án Tốt nghiệp

  Dự án tốt nghiệp là bước cuối cùng trong một chương trình học tập. Dự án tốt nghiệp có thể là một dự án cá nhân hoặc nhóm và phần thuyết trình/triển lãm kèm theo; hoặc có thể là công trình nghiên cứu cuối khoá khám phá một chủ đề yêu thích bắt nguồn từ chương trình học tập mang tính cá nhân hoá của sinh viên. Sau cùng, một dự án tốt nghiệp giúp sinh viên thể hiện những ý tưởng và công trình mới, đồng thời đem đến cho họ cơ hội áp dụng những kiến thức và kĩ năng mà họ đã tích luỹ được trong suốt hành trình học tập tại Fulbright.

  Trong chương trình đại học của Fulbright, sinh viên có thể chọn một đề tài cho dự án tốt nghiệp từ nhiều hơn một lĩnh vực/nhóm lĩnh vực nhưng phải được thảo luận và thực hiện dưới sự giám sát của Ban Cố vấn.

  Thông thường, sinh viên nộp đề cương dự án tốt nghiệp vào học kì mùa Thu và hoàn thành dự án tốt nghiệp vào học kì mùa Xuân của năm thứ tư. Một dự án tốt nghiệp có giá trị bằng 8 tín chỉ và được xếp hạng Xuất sắc/Đạt/Không đạt.