Để chuẩn bị cho bạn đương đầu với một tương lai đầy biến động, chương trình đào tạo của Fulbright sẽ giúp bạn trở thành người có năng lực tư duy thích ứng với mọi hoàn cảnh.

Hành trình học tập của bạn tại Fulbright bắt đầu bằng các môn học nền tảng mang tính liên ngành, sau đó bạn sẽ tập trung khám phá để tìm ra lĩnh vực mình yêu thích và cuối cùng sẽ dẫn đến những chuyên ngành mà bạn muốn chuyên sâu.

Các môn học khám phá, các môn tự chọn, các cơ hội học tập qua trải nghiệm thực tế,và/hoặc đề án tốt nghiệp cuối khoá sẽ hoàn thiện trải nghiệm học tập của bạn tại Fulbright. Bằng cách xây dựng cho bạn một nền tảng  các ý tưởng và kĩ năng căn bản cho tới khi tinh thông một lĩnh vực cụ thể, Fulbright chuẩn bị cho bạn hành trang tốt nhất trước một thế giới đang thay đổi chóng mặt, đó là: học cách học.

Các môn học được chia thành bốn nhóm lĩnh vực kiến thức chính. Một số lĩnh vực sẽ có các môn học có thể thuộc về nhiều hơn một nhóm.

 • Nghệ thuật và Nhân văn (Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật; Việt Nam học; Văn học)
 • Khoa học Xã hội (Lịch sử; Kinh tế học; Xã hội học; Tâm lý học; Việt Nam học)
 • Khoa học và Kỹ thuật (Khoa học Tích hợp; Kỹ thuật)
 • Toán và Máy tính (Toán học; Thống kê học; Khoa học Máy tính; Khoa học Dữ liệu)

Sinh viên cần hoàn tất 128 tín chỉ để đạt yêu cầu tốt nghiệp. Chương trình Cử nhân tại Fulbright bao gồm các cấu phần sau:

 • Chương trình Cầu nối (Tùy chọn)

  Đối với những bạn cần bổ trợ về kỹ năng ngôn ngữ (Tiếng Anh) và các hỗ trợ học tập khác, Fulbright có Chương trình Cầu nối kéo dài bảy tuần diễn ra vào mùa hè trước khi bắt đầu khóa học. Các thành viên tham gia sẽ được làm việc cùng với các giảng viên và nhân viên xuất sắc của trường để chuẩn bị cho một khởi đầu vững vàng khi bắt đầu năm học đầu tiên.

 • Chương trình Đào tạo Nền tảng (20 tín chỉ)

  Tiếp nối truyền thống đại học Mỹ, các sinh viên sẽ bắt đầu hành trình học tập của họ tại Fulbright bằng những nỗ lực xây dựng một nền tảng tri thức và kỹ năng rộng thông qua các môn học căn bản của giáo dục khai phóng và khoa học. Các môn học nền tảng kết hợp những kỹ năng quan trọng như tư duy phản biện, tư duy đổi mới, tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng suy luận, gắn kết cộng đồng, kỹ năng làm việc nhóm, lý luận luân lý, và kỹ năng học tập suốt đời. Các khoá học này cũng là minh chứng cho tính hiệu quả của tư duy liên ngành trong việc giải quyết các vấn đề hiện đại.

  Các môn học Nền tảng bao gồm:

  • Lịch sử Triết học và Thay đổi Xã hội — Cùng nhìn lại những cột mốc quan trọng trong lịch sử tư tưởng thế giới thông qua lăng kính phân tích văn bản. [Đọc thêm về môn học này tại ĐÂY]
  • Văn hoá và Xã hội Việt Nam hiện đại — Khám phá sâu vào các vấn đề nổi bật của Việt Nam hiện đại, trải dài từ các chủ đề văn hoá – xã hội, kinh tế – chính trị, cho tới chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hoá. [Đọc thêm về môn học này tại ĐÂY]
  • Tư duy Định lượng cho Thời đại Số — Nhập môn giới thiệu các kỹ năng nền tảng về toán học, khoa học máy tính, thống kê, tư duy logic và tư duy số học – những kỹ năng định hình các vấn đề trong những lĩnh vực đa dạng từ kinh tế học, tâm lý học tới lịch sử, và triết học. [Đọc thêm về môn học này tại ĐÂY]
  • Khám phá Khoa học — Khám phá cách mà các tri thức khoa học được phát hiện như thế nào. Môn học được giảng dạy thông qua phương pháp gợi mở và thực hiện dự án, bao trùm nhiều lĩnh vực đa dạng của khoa học tự nhiên.
  • Tư duy Thiết kế và Hệ thống — Giới thiệu các nguyên lý, quy trình và công cụ của tư duy thiết kế và tư duy hệ thống được sử dụng để tìm kiếm và xác định các giải pháp trong xã hội chúng ta. giới thiệu các nguyên lý, quy trình và công cụ của tư duy thiết kế và tư duy hệ thống được sử dụng để tìm kiếm và xác định các giải pháp trong xã hội chúng ta. [Đọc thêm về môn học này tại ĐÂY]

  Đọc thêm về chương trình đào tạo nền tảng tại ĐÂY.

 • Các môn Khám phá (32 tín chỉ)

  Các môn học Khám phá khuyến khích sinh viên bước ra ngoài địa hạt an toàn bằng cách tìm hiểu các lĩnh vực tri thức rộng để từ đó khám phá trọn vẹn hơn lĩnh vực mà họ thực sự yêu thích và đam mê. Đối với mỗi nhóm kiến thức, sinh viên cần hoàn thành 8 tín chỉ (2 môn học).

 • Các môn Chuyên ngành (44-56 tín chỉ)

  Các lĩnh vực học thuật tại Fulbright được cấu tạo theo hình thức chuyên ngành. Mỗi chuyên ngành đòi hỏi sinh viên hoàn thành từ 9 đến 12 môn học, với ít nhất 3 môn học ở cấp bậc 300. Sinh viên có thể sử dụng nhiều nhất là 2 môn học để thỏa mãn cả yêu cầu về môn Khám phá và môn Chuyên ngành. Ngoài các môn học chuyên ngành này, trong năm cuối cùng của bậc Cử nhân, sinh viên có thể chọn làm Dự án tốt nghiệp (tương đương 8 tín chỉ), HOẶC hoàn tất 8 tín chỉ này bằng hai khóa học có số tín chỉ tương đương.

  Đọc thêm về Chuyên ngành tại đây.

 • Xê-mi-na Fulbright (4 tín chỉ - Tuỳ chọn)

  Sinh viên được khuyến khích tham gia hai xê-mi-na Fulbright sau khi hoàn thành yêu cầu về môn học Khám phá, thường là vào năm thứ ba. Sinh viên sẽ được làm quen với các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, cũng như được quan sát trải nghiệm trực tiếp qua các bước của một quy trình nghiên cứu: thu thập ý tưởng, tìm hiểu phương pháp luận, khảo sát các tài liệu đã có, và viết đề xuất nghiên cứu. Mỗi xê-mi-na Fulbright tương đương với 2 tín chỉ và được chấm điểm Đạt/Không đạt.

 • Học tập qua Trải nghiệm Thực tế (4 – 12 tín chỉ)

  Học tập qua trải nghiệm thực tế là hình thức học tập thông qua thực hành” diễn ra trong bối cảnh thực tế và dưới sự giám sát của một chuyên gia hoặc người đang hành nghề chứ không phải trong môi trường lớp học.

  Fulbright cung cấp cho bạn hai hình thức Học tập qua Trải nghiệm Thực tế: Phát triển Học thuật và Chương trình Thực tập Đặc trưng Fulbright. Sinh viên được yêu cầu hoàn thành tối thiểu 4 tín chỉ và tối đa 12 tín chỉ của một hoặc cả hai hình thức Học tập qua Trải nghiệm Thực tế. 140 giờ Học tập qua Trải nghiệm Thực tế được tính là 4 tín chỉ.

  Phát triển Học thuật: Một hoạt động liên quan đến học thuật nằm ngoài các môn học thông thường và được hướng dẫn bởi một giảng viên hoặc đồng hướng dẫn bởi một giảng viên và một chuyên gia bên ngoài. Một số hình thức điển hình như các dự án nghiên cứu cá nhân hoặc nhóm, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, đi thực tập phục vụ cho học thuật…Các hoạt động này sẽ do Ban Cố vấn đánh giá và phê duyệt. Hoạt động Phát triển Học thuật có thể được chấm điểm hoặc xếp hạng Đạt/Không đạt.

  Chương trình Thực tập Fulbright: Một công việc trong hoặc ngoài trường nhằm đem đến cho sinh viên các kĩ năng và trải nghiệm thực tiễn để họ có thể ứng dụng vào các ngành nghề mà họ theo đuổi trong tương lai. Một số hình thức điển hình như thực tập tại các công ty bên ngoài dưới sự giám sát của bộ phận Phát triển Nghề nghiệp. Chương trình Thực tập không được chấm điểm.

 • Các môn Tự chọn (16 – 40 tín chỉ)

  Để hoàn tất quá trình học tập tại Fulbright, sinh viên được yêu cầu lấy 16-24 tín chỉ (4-7 môn học) được tự do chọn lựa từ Danh sách các Môn học.

  Các môn Tự chọn đem đến cho sinh viên cơ hội được theo đuổi các môn học trong những lĩnh vực khác nhau xuyên suốt chương trình đào tạo nhằm trang bị một nền tảng tri thức rộng và đa dạng hoặc giúp sinh viên tìm hiểu chuyên sâu hơn về một số lĩnh vực thuộc chuyên ngành Ngoài ra, sinh viên cũng có thể sử dụng các môn tự chọn để hoàn thành các yêu cầu về chuyên ngành bổ trợ hoặc chuyên ngành kép.

 • Dự án Tốt nghiệp (8 tín chỉ)

  Sinh viên theo đuổi bất kỳ chuyên ngành nào tại Fulbright đều có thể lựa chọn thực hiện Dự án Tốt nghiệp để hoàn tất các yêu cầu tín chỉ trong năm học cuối cùng của chương trình Cử nhân. Trong trường hợp chọn hình thức thực hiện Dự án Tốt nghiệp, sinh viên phải đăng ký vào cuối năm thứ 3 của chương trình Cử nhân.

  Ngoài ra, sinh viên cũng có thể chọn không thực hiện Dự án Tốt nghiệp và có thể hoàn tất các yêu cầu tín chỉ bằng cách hoàn thành hai môn học nâng cao, tương đương với 8 tín chỉ.

  Mỗi chuyên ngành sẽ có một số yêu cầu nhất định về tính đủ điều kiện, và sinh viên cần thảo luận đề xuất của mình với Ban Cố vấn để chuẩn bị cho quá trình đăng ký. Dự án Tốt nghiệp sẽ được xếp hạng Không đạt/Đạt/Xuất sắc. Sau khi sinh viên hoàn thành phần bảo vệ, Ban Cố vấn sẽ có một tháng để chấm điểm và cần hoàn tất chấm điểm trước khi sinh viên tốt nghiệp. Với một Dự án Tốt nghiệp được xếp hạng Xuất sắc, sinh viên sẽ nhận Bằng tốt nghiệp Danh dự.