July 14, 2023

Tuần lễ Cộng đồng 2023

July 14, 2023
Tuần lễ Cộng đồng 2023 là chuỗi sự kiện nhằm phát triển tinh thần cộng đồng của Đại học Fulbright Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên Fulbright đã cùng nhau đóng góp nhu yếu phẩm và vật liệu tái chế tới “Trạm gây quỹ”. Fulbright đã ghé thăm tịnh xá Ngọc Quang, mái ấm Nhật Hồng và mái ấm Hoa Mẫu Đơn trong các “Chuyến đi vì Cộng Đồng” để chia sẻ những giá trị vật chất và tinh thần với những hoàn cảnh còn khó khăn. Qua quá trình kéo dài hai tuần kêu gọi và tổ chức, “Trạm gây quỹ” đã thu nhận tổng cộng 42kg giấy, 8kg túi nilon, 4kg nhựa, cùng với giá trị hiện vật tương đương 2.500.000 VND.
Tinh thần hướng về cộng đồng luôn được coi là giá trị cốt lõi mà Fulbright mong muốn truyền tải và khuyến khích sinh viên phát triển. Tuần lễ Cộng đồng 2023 đã trở thành một chuỗi hoạt động vô cùng ý nghĩa, không chỉ đối với cộng đồng sinh viên Fulbright mà còn với những hoàn cảnh còn khó khăn trong xã hội.
logo_footer

This site uses cookies to provide a better user experience.

Essential cookies are active by default and are necessary for the proper functioning of the website. Analytics cookies gather anonymous information for us to enhance and monitor the site. Performance cookies are employed by third parties to optimize their applications (such as videos and maps) that are embedded within our website. To accept all cookies, click 'I accept.' Alternatively, choose your preferences for analytics and performance cookies, then select 'Close cookie control.'